Sleeping with the Enemy. Over de verhouding tussen auteurs en exploitanten in het auteursrecht

Abstract

De proliferatie van het auteursrecht, waarmee de opkomst van de ‘informatiemaatschappij’ gepaard is gegaan, gaat ten koste van de auteur. Op politiek niveau hebben de exploitanten het voor het zeggen; naar de auteurs wordt niet meer geluisterd. Door de voortgaande mediaconcentratie dreigt de positie van de auteurs ten opzichte van de exploitanten verder ondermijnd te worden. Auteurs worden steeds vaker gedwongen hun auteursrechten over te dragen, zonder dat zij evenredig van de nieuwe exploitatiemogelijkheden profiteren. In omringende landen genieten auteurs sinds jaar en dag wettelijke bescherming tegen het ‘weggeven’ van hun rechten aan de exploitanten. Hoog tijd om ook in Nederland de auteurs te hulp te schieten.

Auteursrecht, Intellectuele eigendom

Bibtex

Book{nokey, title = {Sleeping with the Enemy. Over de verhouding tussen auteurs en exploitanten in het auteursrecht}, author = {Hugenholtz, P.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/oratie.pdf}, year = {1130}, date = {1999-11-30}, abstract = {De proliferatie van het auteursrecht, waarmee de opkomst van de ‘informatiemaatschappij’ gepaard is gegaan, gaat ten koste van de auteur. Op politiek niveau hebben de exploitanten het voor het zeggen; naar de auteurs wordt niet meer geluisterd. Door de voortgaande mediaconcentratie dreigt de positie van de auteurs ten opzichte van de exploitanten verder ondermijnd te worden. Auteurs worden steeds vaker gedwongen hun auteursrechten over te dragen, zonder dat zij evenredig van de nieuwe exploitatiemogelijkheden profiteren. In omringende landen genieten auteurs sinds jaar en dag wettelijke bescherming tegen het ‘weggeven’ van hun rechten aan de exploitanten. Hoog tijd om ook in Nederland de auteurs te hulp te schieten.}, keywords = {Auteursrecht, Intellectuele eigendom}, }