Op weg naar een wettelijk stelsel van extended collective licensing voor massadigitalisering?

Abstract

De 'extended collective license (ECL) - ofwel de 'verruimde' collectieve licentieovereenkomst - staat in Nederland en elders ter wereld al enkele jaren sterk in de belangstelling, met name als wettelijk instrument om de rights clearance voor massadigitaliseringsprojecten van erfgoedinstellingen te vergemakkelijken. Naar aanleiding van een gezamenlijke brief van de Nederlandse erfgoedinstellingen en de Federatie Auteursrechtbelangen heeft het Ministerie van OCW door het IViR onderzoek laten verrichten naar het ECL-model en daarover een seminar met belanghebbbenden georganiseerd. In de zomer van 2015 wordt een standpuntbepaling van het kabinet inzake ECL verwacht. In dit artikel worden de belangijkste bevindingen van het onderzoek samengevat. Welke voor- en nadelen zou een ECL-regeling bieden ten opzichte van het huidige Nederlandse model van vrijwillige collectieve licenties die zonder ondersteunende wettelijke maatregelen tot stand komen?

Auteursrecht, Intellectuele eigendom

Bibtex

Article{nokey, title = {Op weg naar een wettelijk stelsel van extended collective licensing voor massadigitalisering?}, author = {van Gompel, S. and Hugenholtz, P.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/1623.pdf}, year = {0915}, date = {2015-09-15}, journal = {AMI}, number = {4}, abstract = {De 'extended collective license (ECL) - ofwel de 'verruimde' collectieve licentieovereenkomst - staat in Nederland en elders ter wereld al enkele jaren sterk in de belangstelling, met name als wettelijk instrument om de rights clearance voor massadigitaliseringsprojecten van erfgoedinstellingen te vergemakkelijken. Naar aanleiding van een gezamenlijke brief van de Nederlandse erfgoedinstellingen en de Federatie Auteursrechtbelangen heeft het Ministerie van OCW door het IViR onderzoek laten verrichten naar het ECL-model en daarover een seminar met belanghebbbenden georganiseerd. In de zomer van 2015 wordt een standpuntbepaling van het kabinet inzake ECL verwacht. In dit artikel worden de belangijkste bevindingen van het onderzoek samengevat. Welke voor- en nadelen zou een ECL-regeling bieden ten opzichte van het huidige Nederlandse model van vrijwillige collectieve licenties die zonder ondersteunende wettelijke maatregelen tot stand komen?}, keywords = {Auteursrecht, Intellectuele eigendom}, }