Minority-language related broadcasting and legislation in the OSCE ( )

Abstract

Dit is een uitgebreid onderzoek naar de regulering van het gebruik van minderheidstalen binnen de omroepsector, uitgevoerd in de 55 landen die lid zijn van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). Het onderzoek bevat een gedetailleerd vergelijkend overzicht van de ontwikkelingen op dit gebied in de landen die lid zijn van de OVSE, tegen de achtergrond van internationale regelgeving. De individuele landenverslagen beschrijven daarnaast de nationale regelgeving ten aanzien van talen, en de andere nationale maatregelen die het gebruik van minderheidstalen in de audiovisuele sector beïnvloeden. Dit overzicht omvat de belangrijkste elementen uit het onderzoek en heeft als doel de informatie uit de individuele landenverslagen samen te brengen en te analyseren.

Mediarecht, Omroeprecht

Bibtex

Report{nokey, title = {Minority-language related broadcasting and legislation in the OSCE ( )}, author = {Davis Noll, B. and Price, M. and McGonagle, T.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/minority-languages.pdf}, year = {0924}, date = {2003-09-24}, abstract = {Dit is een uitgebreid onderzoek naar de regulering van het gebruik van minderheidstalen binnen de omroepsector, uitgevoerd in de 55 landen die lid zijn van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). Het onderzoek bevat een gedetailleerd vergelijkend overzicht van de ontwikkelingen op dit gebied in de landen die lid zijn van de OVSE, tegen de achtergrond van internationale regelgeving. De individuele landenverslagen beschrijven daarnaast de nationale regelgeving ten aanzien van talen, en de andere nationale maatregelen die het gebruik van minderheidstalen in de audiovisuele sector beïnvloeden. Dit overzicht omvat de belangrijkste elementen uit het onderzoek en heeft als doel de informatie uit de individuele landenverslagen samen te brengen en te analyseren.}, keywords = {Mediarecht, Omroeprecht}, }