Ireland: Milestones in Online Self-Regulation

Abstract

Dit artikel beschrijft twee belangrijke ontwikkelingen op het gebied van zelfregulering van Internet in Ierland. Ten eerste de toepassing van de (allereerste) gedragscode (Code of Practice and Ethics) door de vereniging van Internet Service Providers in Ierland. Ten tweede beschrijft dit artikel het eerste belangrijke rapport van het Ierse online meldpunt voor kinderpornografie.

Regulering

Bibtex

Article{nokey, title = {Ireland: Milestones in Online Self-Regulation}, author = {McGonagle, T.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/milestones.html}, year = {0930}, date = {2003-09-30}, journal = {Computer und Recht International}, number = {3}, abstract = {Dit artikel beschrijft twee belangrijke ontwikkelingen op het gebied van zelfregulering van Internet in Ierland. Ten eerste de toepassing van de (allereerste) gedragscode (Code of Practice and Ethics) door de vereniging van Internet Service Providers in Ierland. Ten tweede beschrijft dit artikel het eerste belangrijke rapport van het Ierse online meldpunt voor kinderpornografie.}, keywords = {Regulering}, }