Ireland: Future Internet Developments

Abstract

Dit artikel geeft een overzicht van het, door de Ierse toezichthouder uitgevoerde, openbare consultatieproces, met betrekking tot de toekomstige ontwikkelingen van Internet in Ierland. Het consultatieproces concentreerde zich op online communicatiediensten, toegangsvraagstukken en consumentenbelangen.

Bescherming van communicatie, Grondrechten

Bibtex

Article{nokey, title = {Ireland: Future Internet Developments}, author = {McGonagle, T.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/future.pdf}, year = {0930}, date = {2003-09-30}, journal = {Computer und Recht International}, number = {1}, abstract = {Dit artikel geeft een overzicht van het, door de Ierse toezichthouder uitgevoerde, openbare consultatieproces, met betrekking tot de toekomstige ontwikkelingen van Internet in Ierland. Het consultatieproces concentreerde zich op online communicatiediensten, toegangsvraagstukken en consumentenbelangen.}, keywords = {Bescherming van communicatie, Grondrechten}, }