Inventarisatie methodes om “nepnieuws” tegen te gaan

Abstract

“Nepnieuws” heeft de laatste tijd veel aandacht gekregen in de media en in het politieke debat. Tegen deze achtergrond en in het licht van de potentiële bedreigingen van “nepnieuws” voor de Nederlandse samenleving is de opdracht voor deze studie gegeven door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het doel van dit rapport is om een update te geven over de stand van zaken met betrekking tot het onderwerp “methodes om de verspreiding van nepnieuws tegen te gaan”. Het rapport beantwoordt de volgende vragen: Welke methodes zijn er internationaal bekend om nepnieuws tegen te gaan? Wat is bekend over de effectiviteit van deze methodes? Welke kwalificaties kunnen gemaakt worden over de toepasbaarheid en relevantie van deze onderzoeksresultaten voor de Nederlandse context?

Fake news, frontpage, inventarisatie, Journalistiek, Mediarecht, methodes, nieuws

Bibtex

Report{McGonagle2018d, title = {Inventarisatie methodes om “nepnieuws” tegen te gaan}, author = {McGonagle, T. and Coche, E. and Plaizier, C. and Klus, M.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Inventarisatie_methodes_om_“nepnieuws”_tegen_te_gaan.pdf}, year = {0703}, date = {2018-07-03}, abstract = {“Nepnieuws” heeft de laatste tijd veel aandacht gekregen in de media en in het politieke debat. Tegen deze achtergrond en in het licht van de potentiële bedreigingen van “nepnieuws” voor de Nederlandse samenleving is de opdracht voor deze studie gegeven door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het doel van dit rapport is om een update te geven over de stand van zaken met betrekking tot het onderwerp “methodes om de verspreiding van nepnieuws tegen te gaan”. Het rapport beantwoordt de volgende vragen: Welke methodes zijn er internationaal bekend om nepnieuws tegen te gaan? Wat is bekend over de effectiviteit van deze methodes? Welke kwalificaties kunnen gemaakt worden over de toepasbaarheid en relevantie van deze onderzoeksresultaten voor de Nederlandse context?}, keywords = {Fake news, frontpage, inventarisatie, Journalistiek, Mediarecht, methodes, nieuws}, }