Het mobiele internet

Abstract

De koppeling van mobiele telecommunicatiediensten met het 'vaste' internet - kortweg 'het mobiele internet' - roept boeiende auteursrechtelijke vragen op. Is de doorgifte van pagina's afkomstig van het internet aan te merken als openbaarmaking, waarvoor afzonderlijk toestemming vereist is? Is het geschikt maken van webpagina's voor mobiel gebruik ('conversie') ongeoorloofde verveelvoudiging, of wellicht zelfs in strijd met morele rechten? Hoe zit het met de aansprakelijkheid van aanbieders van mobiele internetdiensten? Een verkennende beschouwing.

Telecommunicatierecht

Bibtex

Article{nokey, title = {Het mobiele internet}, author = {Hugenholtz, P.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/mobieleinternet.pdf}, year = {1009}, date = {2003-10-09}, journal = {AMI}, number = {5}, abstract = {De koppeling van mobiele telecommunicatiediensten met het 'vaste' internet - kortweg 'het mobiele internet' - roept boeiende auteursrechtelijke vragen op. Is de doorgifte van pagina's afkomstig van het internet aan te merken als openbaarmaking, waarvoor afzonderlijk toestemming vereist is? Is het geschikt maken van webpagina's voor mobiel gebruik ('conversie') ongeoorloofde verveelvoudiging, of wellicht zelfs in strijd met morele rechten? Hoe zit het met de aansprakelijkheid van aanbieders van mobiele internetdiensten? Een verkennende beschouwing.}, keywords = {Telecommunicatierecht}, }