Het Europese Databankenrecht. Acht jaar later – en nu?

Abstract

Acht jaar na de aanvaarding van de Europese Databankrichtlijn zijn de contouren van het nieuwe recht sui generis nog steeds onduidelijk. Kernbegrippen, zoals de definitie van 'databank' en de eis van 'substantiële investering', worden in de Europese rechtspraak en rechtsleer verschillend geduid. Conclusies over het nuttig effect van de richtlijn zijn vooralsnog niet te trekken.

Databankenrecht, Intellectuele eigendom

Bibtex

Article{nokey, title = {Het Europese Databankenrecht. Acht jaar later – en nu?}, author = {Hugenholtz, P.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/auteurs&media_2004_5&6_abda.pdf}, year = {0216}, date = {2005-02-16}, number = {5/6}, abstract = {Acht jaar na de aanvaarding van de Europese Databankrichtlijn zijn de contouren van het nieuwe recht sui generis nog steeds onduidelijk. Kernbegrippen, zoals de definitie van 'databank' en de eis van 'substantiële investering', worden in de Europese rechtspraak en rechtsleer verschillend geduid. Conclusies over het nuttig effect van de richtlijn zijn vooralsnog niet te trekken.}, keywords = {Databankenrecht, Intellectuele eigendom}, }