Geschillenbeslechting en collectief rechtenbeheer: Over tarieven, transparantie en tribunalen in het auteursrecht

Abstract

Het collectieve rechtenbeheer in Nederland wordt gekenmerkt door wettelijke monopolies of feitelijke machtsposities met betrekking tot het licentiëren van auteursrechtelijk beschermde werken. Door dit gebrek aan marktwerking ontstaan problemen bij de tarifering. In dit onderzoek staat de vraag centraal of deze problemen door de invoering van een bijzondere geschillenregeling en eventuele flankerende maatregelen verlicht kunnen worden. Na een analyse van in Duitsland en Canada bestaande oplossingen én van de constitutionele (on)mogelijkheden in Nederland, wordt een oplossing 'op maat' geformuleerd, die evenredig is met de geschatte omvang van het probleem en aansluit bij de bestaande Nederlandse verhoudingen en de gegroeide praktijk. Deze oplossing bestaat uit een drietal componenten: 1. een transparantieplicht (verplichte openbaarmaking van tarieven); 2. wettelijke normering van tarieven en 3. een geschillenregeling.

Auteursrecht, Intellectuele eigendom

Bibtex

Report{nokey, title = {Geschillenbeslechting en collectief rechtenbeheer: Over tarieven, transparantie en tribunalen in het auteursrecht}, author = {Visser, D. and Hins, A. and Hugenholtz, P.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/WODC_geschillenbeslechting_2007.pdf}, year = {0226}, date = {2008-02-26}, abstract = {Het collectieve rechtenbeheer in Nederland wordt gekenmerkt door wettelijke monopolies of feitelijke machtsposities met betrekking tot het licentiëren van auteursrechtelijk beschermde werken. Door dit gebrek aan marktwerking ontstaan problemen bij de tarifering. In dit onderzoek staat de vraag centraal of deze problemen door de invoering van een bijzondere geschillenregeling en eventuele flankerende maatregelen verlicht kunnen worden. Na een analyse van in Duitsland en Canada bestaande oplossingen én van de constitutionele (on)mogelijkheden in Nederland, wordt een oplossing 'op maat' geformuleerd, die evenredig is met de geschatte omvang van het probleem en aansluit bij de bestaande Nederlandse verhoudingen en de gegroeide praktijk. Deze oplossing bestaat uit een drietal componenten: 1. een transparantieplicht (verplichte openbaarmaking van tarieven); 2. wettelijke normering van tarieven en 3. een geschillenregeling.}, keywords = {Auteursrecht, Intellectuele eigendom}, }