Freedom of Expression and Limits on Racist Speech: A Difficult Symbiosis

Abstract

Dit artikel biedt een beknopt overzicht van de vaak problematische wisselwerking tussen uitingsvrijheid en de bestrijding van rascisme naar internationaal recht.

Grondrechten, Vrijheid van meningsuiting

Bibtex

Article{nokey, title = {Freedom of Expression and Limits on Racist Speech: A Difficult Symbiosis}, author = {McGonagle, T.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/difficultsymbiosis.html}, year = {0909}, date = {2001-09-09}, journal = {Interights Bulletin – A Review of the International Centre for the Legal Protection of Human Rights}, volume = {13}, number = {3}, pages = {135-136}, abstract = {Dit artikel biedt een beknopt overzicht van de vaak problematische wisselwerking tussen uitingsvrijheid en de bestrijding van rascisme naar internationaal recht.}, keywords = {Grondrechten, Vrijheid van meningsuiting}, }