Elektronische handel en intellectuele eigendom

Abstract

Overzicht van actuele problemen op het raakvlak van e-commerce en intellectuele eigendom. Centraal staat het auteursrecht, dat dankzij de Europese Auteursrechtrichtlijn een herzieningsoperatie te wachten staat. Tevens komt aan de orde het databankenrecht, dat wij eveneens aan een Europese richtlijn hebben te danken. Tenslotte wordt aandacht besteed aan het octrooirecht, dat op het terrein van de e-commerce een onverwachte (en door velen ongewenste) hoofdrol dreigt te gaan vervullen.

Intellectuele eigendom

Bibtex

Article{nokey, title = {Elektronische handel en intellectuele eigendom}, author = {Hugenholtz, P.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/wpnr.pdf}, year = {0702}, date = {2001-07-02}, journal = {WPNR}, number = {6443}, abstract = {Overzicht van actuele problemen op het raakvlak van e-commerce en intellectuele eigendom. Centraal staat het auteursrecht, dat dankzij de Europese Auteursrechtrichtlijn een herzieningsoperatie te wachten staat. Tevens komt aan de orde het databankenrecht, dat wij eveneens aan een Europese richtlijn hebben te danken. Tenslotte wordt aandacht besteed aan het octrooirecht, dat op het terrein van de e-commerce een onverwachte (en door velen ongewenste) hoofdrol dreigt te gaan vervullen.}, keywords = {Intellectuele eigendom}, }