Does the Existing Regulatory Framework for Television Apply to the New Media?

Abstract

Dit artikel onderzoekt of de zogenaamde 'nieuwe mediadiensten' kunnen of zouden moeten worden beheerst door het bestaande Europese reguleringskader voor televisieomroepdiensten (zoals vastgesteld door de Europese Conventie inzake grensoverschrijdende televisieomroepen en de Europese Richtlijn 'Televisie zonder Grenzen'). Het artikel pleit tegen versnipperde en/of grootschalige aanpassing van bestaande reguleringsstructuren voor dit doel.

Mediarecht

Bibtex

Article{McGonagle2001, title = {Does the Existing Regulatory Framework for Television Apply to the New Media?}, author = {McGonagle, T.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/IRIS-plus-Does-the-Existing-Regulatory-Framework-for-Television-Apply-to-the-New-Media.pdf}, year = {0722}, date = {2001-07-22}, journal = {IRIS Plus (Supplement to IRIS - Legal Observations of the European Audiovisual Observatory}, volume = {2001}, number = {6}, pages = {}, abstract = {Dit artikel onderzoekt of de zogenaamde \'nieuwe mediadiensten\' kunnen of zouden moeten worden beheerst door het bestaande Europese reguleringskader voor televisieomroepdiensten (zoals vastgesteld door de Europese Conventie inzake grensoverschrijdende televisieomroepen en de Europese Richtlijn \'Televisie zonder Grenzen\'). Het artikel pleit tegen versnipperde en/of grootschalige aanpassing van bestaande reguleringsstructuren voor dit doel.}, keywords = {Mediarecht}, }