De wettelijke beperkingen beperkt. De WTO geeft de driestappentoets tanden

Abstract

Op 27 juli 2000 deed het Dispute Settlement Body van de Wereldhandelsorganisatie een baanbrekende uitspraak over de ‘driestappentoets’ van art. 13 van het TRIPs-verdrag. Wettelijke beperkingen van het auteursrecht zijn slechts toegelaten in (1) bijzondere gevallen, voorzover zij (2) niet in strijd zijn met de normale exploitatie van het werk en (3) de legitieme belangen van de rechthebbende niet op onredelijke wijze schaden. Volgens het DSB voldoet een Amerikaanse wetsbepaling die het ten gehore brengen van muziek afkomstig van radio of televisie in horecagelegenheden en winkels binnen zekere grenzen vrijlaat, niet aan deze vereisten. De Verenigde Staten dienen hun auteurswet aan te passen. Wie volgt?

Auteursrecht, Intellectuele eigendom

Bibtex

Article{nokey, title = {De wettelijke beperkingen beperkt. De WTO geeft de driestappentoets tanden}, author = {Hugenholtz, P.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/ami-wto.pdf}, year = {1213}, date = {2000-12-13}, journal = {AMI}, number = {10}, abstract = {Op 27 juli 2000 deed het Dispute Settlement Body van de Wereldhandelsorganisatie een baanbrekende uitspraak over de ‘driestappentoets’ van art. 13 van het TRIPs-verdrag. Wettelijke beperkingen van het auteursrecht zijn slechts toegelaten in (1) bijzondere gevallen, voorzover zij (2) niet in strijd zijn met de normale exploitatie van het werk en (3) de legitieme belangen van de rechthebbende niet op onredelijke wijze schaden. Volgens het DSB voldoet een Amerikaanse wetsbepaling die het ten gehore brengen van muziek afkomstig van radio of televisie in horecagelegenheden en winkels binnen zekere grenzen vrijlaat, niet aan deze vereisten. De Verenigde Staten dienen hun auteurswet aan te passen. Wie volgt?}, keywords = {Auteursrecht, Intellectuele eigendom}, }