Brussels broddelwerk. Recht en krom in de auteursrechtrichtlijn

Abstract

Op 28 september 2000 heeft de Raad van de Europese Unie - na moeizaam verlopen onderhandelingen tussen de lidstaten en de Europese Commissie - het Gemeenschappelijk Standpunt inzake de Auteursrechtrichtlijn formeel vastgesteld. Definitieve aanvaarding is in het voorjaar van 2001 te verwachten, zodra het Europese Parlement de richtlijn in tweede lezing heeft goedgekeurd. De zware politieke strijd die aan het Gemeenschappelijk Standpunt is vooraf gegaan, is van de tekst van de richtlijn duidelijk af te zien. Politieke compromissen zijn verstopt in een veelheid van overwegingen en moeilijk te duiden wetsartikelen. De lidstaten zullen aan de implementatie een flinke kluif hebben. In dit artikel zal eerst de wordingsgeschiedenis van de richtlijn worden geschetst en vervolgens worden ingegaan op de door de richtlijn geharmoniseerde rechten. (De wettelijke beperkingen en de bescherming van technologische voorzieningen komen aan bod in de bijdragen van Visser resp. Koelman elders in hetzelfde nummer.)

Auteursrecht, Intellectuele eigendom

Bibtex

Article{nokey, title = {Brussels broddelwerk. Recht en krom in de auteursrechtrichtlijn}, author = {Hugenholtz, P.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/ami-auteursrechtrichtlijn.pdf}, year = {0103}, date = {2001-01-03}, journal = {AMI}, number = {1}, abstract = {Op 28 september 2000 heeft de Raad van de Europese Unie - na moeizaam verlopen onderhandelingen tussen de lidstaten en de Europese Commissie - het Gemeenschappelijk Standpunt inzake de Auteursrechtrichtlijn formeel vastgesteld. Definitieve aanvaarding is in het voorjaar van 2001 te verwachten, zodra het Europese Parlement de richtlijn in tweede lezing heeft goedgekeurd. De zware politieke strijd die aan het Gemeenschappelijk Standpunt is vooraf gegaan, is van de tekst van de richtlijn duidelijk af te zien. Politieke compromissen zijn verstopt in een veelheid van overwegingen en moeilijk te duiden wetsartikelen. De lidstaten zullen aan de implementatie een flinke kluif hebben. In dit artikel zal eerst de wordingsgeschiedenis van de richtlijn worden geschetst en vervolgens worden ingegaan op de door de richtlijn geharmoniseerde rechten. (De wettelijke beperkingen en de bescherming van technologische voorzieningen komen aan bod in de bijdragen van Visser resp. Koelman elders in hetzelfde nummer.)}, keywords = {Auteursrecht, Intellectuele eigendom}, }