Auteursrecht en artificiële creatie

Abstract

In dit artikel wordt de vraag gesteld of voortbrengselen die met behulp van AI-systemen tot stand zijn gebracht auteursrechtelijk beschermd kunnen zijn. Centraal in deze analyse staat niet de machine, maar de rol van de mens in het door het AI-systeem ondersteunde creatieve proces. Is deze rol voldoende om het resultaat als auteursrechtelijke beschermd werk te kwalificeren? En wie heeft in dat geval te gelden als maker(s)? Deze vragen worden aan de hand van het Unierecht en de jurisprudentie van het HvJ EU beantwoord. Dit artikel is gebaseerd op een studie die in opdracht van de Europese Commissie is verricht en aan de basis ligt van het door de Commissie in het Actieplan IE geformuleerde beleidsstandpunt over AI-creaties.

Auteursrecht, creaties, frontpage, kunstmatige intelligentie

Bibtex

Article{Hugenholtz2021b, title = {Auteursrecht en artificiële creatie}, author = {Hugenholtz, P. and Quintais, J.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Auteursrecht-2021-2.pdf}, year = {0617}, date = {2021-06-17}, journal = {Auteursrecht}, number = {2}, abstract = {In dit artikel wordt de vraag gesteld of voortbrengselen die met behulp van AI-systemen tot stand zijn gebracht auteursrechtelijk beschermd kunnen zijn. Centraal in deze analyse staat niet de machine, maar de rol van de mens in het door het AI-systeem ondersteunde creatieve proces. Is deze rol voldoende om het resultaat als auteursrechtelijke beschermd werk te kwalificeren? En wie heeft in dat geval te gelden als maker(s)? Deze vragen worden aan de hand van het Unierecht en de jurisprudentie van het HvJ EU beantwoord. Dit artikel is gebaseerd op een studie die in opdracht van de Europese Commissie is verricht en aan de basis ligt van het door de Commissie in het Actieplan IE geformuleerde beleidsstandpunt over AI-creaties.}, keywords = {Auteursrecht, creaties, frontpage, kunstmatige intelligentie}, }