Auteurscontractenrecht: naar een wettelijke regeling?

Abstract

Deze studie, die is verricht in opdracht van het WODC (Ministerie van Justitie), strekt ertoe de behoefte aan specifieke wettelijke maatregelen in Nederland te inventariseren. In het onderzoek ligt het accent op de vanuit auteursrechtelijk of nabuurrechtelijk oogpunt meest wezenlijke aspecten van de exploitatieovereenkomst: formele vereisten, de omvang en interpretatie van de rechtenverlening, het recht op vergoeding, derdenwerking van de rechtenverlening en de mogelijkheid van herziening en beëindiging van de overeenkomst. Op basis van de bevindingen worden de hoofdlijnen van een mogelijke wettelijke regeling geschetst.

Auteursrecht, Intellectuele eigendom

Bibtex

Report{nokey, title = {Auteurscontractenrecht: naar een wettelijke regeling?}, author = {Guibault, L. and Hugenholtz, P.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/auteurscontractenrecht.pdf}, year = {0721}, date = {2004-07-21}, abstract = {Deze studie, die is verricht in opdracht van het WODC (Ministerie van Justitie), strekt ertoe de behoefte aan specifieke wettelijke maatregelen in Nederland te inventariseren. In het onderzoek ligt het accent op de vanuit auteursrechtelijk of nabuurrechtelijk oogpunt meest wezenlijke aspecten van de exploitatieovereenkomst: formele vereisten, de omvang en interpretatie van de rechtenverlening, het recht op vergoeding, derdenwerking van de rechtenverlening en de mogelijkheid van herziening en beëindiging van de overeenkomst. Op basis van de bevindingen worden de hoofdlijnen van een mogelijke wettelijke regeling geschetst.}, keywords = {Auteursrecht, Intellectuele eigendom}, }