Annotatie bij Rb Noord-Nederland 24 juli 2019 (Piet Hein Eek / Dudink)

Abstract

Meubelontwerper Piet Hein Eek heeft auteursrecht op de door hem ontworpen meubels van sloophout. Een aantal van de door gedaagde vervaardigde sloophouten tafels en stoelen maken wegens overeenstemmende totaalindrukken inbreuk op het auteursrecht van Eek. Vordering tot vergoeding van schade wegens winstderving toelaatbaar. Geen vergoeding wegens waardevermindering van het auteursrecht.

Annotaties, Auteursrecht, frontpage, meubels

Bibtex

Article{Hugenholtz2019h, title = {Annotatie bij Rb Noord-Nederland 24 juli 2019 (Piet Hein Eek / Dudink)}, author = {Hugenholtz, P.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_AMI_2019_5.pdf}, year = {1031}, date = {2019-10-31}, journal = {AMI}, volume = {2019}, number = {5}, pages = {180-181}, abstract = {Meubelontwerper Piet Hein Eek heeft auteursrecht op de door hem ontworpen meubels van sloophout. Een aantal van de door gedaagde vervaardigde sloophouten tafels en stoelen maken wegens overeenstemmende totaalindrukken inbreuk op het auteursrecht van Eek. Vordering tot vergoeding van schade wegens winstderving toelaatbaar. Geen vergoeding wegens waardevermindering van het auteursrecht.}, keywords = {Annotaties, Auteursrecht, frontpage, meubels}, }