Annotatie bij Hoge Raad 7 maart 2014 (Staat der Nederlanden / NORMA e.a.), Hof van Justitie van de EU 10 april 2014 (ACI Adam e.a. / Stichting de Thuiskopie en Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding), Hof van Justitie van de EU 5 maart 2015 (Copydan Båndkopi / Nokia Danmark)

Auteursrecht, frontpage, Intellectuele eigendom

Bibtex

Case note{nokey, title = {Annotatie bij Hoge Raad 7 maart 2014 (Staat der Nederlanden / NORMA e.a.), Hof van Justitie van de EU 10 april 2014 (ACI Adam e.a. / Stichting de Thuiskopie en Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding), Hof van Justitie van de EU 5 maart 2015 (Copydan Båndkopi / Nokia Danmark)}, author = {Hugenholtz, P.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/1776}, year = {0519}, date = {2016-05-19}, journal = {NJ}, number = {16/17}, keywords = {Auteursrecht, frontpage, Intellectuele eigendom}, }