Annotatie bij Hoge Raad 7 juli 2017 (Nanada / Golden Earring)

Abstract

Buitengerechtelijke ontbinding van muziekuitgave-overeenkomsten wegens tekortschieten door uitgever in exploitatieverplichting: klachtplicht (art. 6:89 BW) geldt niet bij voortdurend tekortschieten. Muziekuitgavecontracten zijn duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd die in beginsel kunnen worden opgezegd, maar daarvoor moeten blijkens art. 25(e) Aw zwaarwegende gronden bestaan.

Annotaties, Auteursrecht, contracten, frontpage, muziek

Bibtex

Article{Hugenholtz2018c, title = {Annotatie bij Hoge Raad 7 juli 2017 (Nanada / Golden Earring)}, author = {Hugenholtz, P.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_AMI_2018_2.pdf}, year = {0419}, date = {2018-04-19}, journal = {AMI}, volume = {2018}, number = {2}, pages = {84-86}, abstract = {Buitengerechtelijke ontbinding van muziekuitgave-overeenkomsten wegens tekortschieten door uitgever in exploitatieverplichting: klachtplicht (art. 6:89 BW) geldt niet bij voortdurend tekortschieten. Muziekuitgavecontracten zijn duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd die in beginsel kunnen worden opgezegd, maar daarvoor moeten blijkens art. 25(e) Aw zwaarwegende gronden bestaan.}, keywords = {Annotaties, Auteursrecht, contracten, frontpage, muziek}, }