Annotatie bij EHRM 2 februari 2016 (MTE en Index.hu / Hongarije)

aansprakelijkheid, chilling effect, frontpage, Grondrechten, internetproviders, persvrijheid, smaad, Vrijheid van meningsuiting

Bibtex

Article{nokey, title = {Annotatie bij EHRM 2 februari 2016 (MTE en Index.hu / Hongarije)}, author = {McGonagle, T.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_EHRC_2016_7.pdf}, year = {0715}, date = {2016-07-15}, journal = {European Human Rights Cases}, number = {7}, keywords = {aansprakelijkheid, chilling effect, frontpage, Grondrechten, internetproviders, persvrijheid, smaad, Vrijheid van meningsuiting}, }