A brave new media world? Een kritische blik op het nieuwe mediabeleid van de Raad van Europa

Abstract

In 2009 werd in Reykjavik het eerste Europese ministerieel congres met betrekking tot 'media en nieuwe communicatiediensten' gehouden. Tijdens het congres is het beleid van de Raad van Europa inzake media en internet voor de komende jaren uiteengezet. Eerdere Europese ministeriële congressen hebben een directe impact gehad op de normatieve output van de Raad. Deze bijdrage evalueert de toegevoegde waarde van de teksten die aangenomen zijn tijdens het Reykjavik Congres ten opzichte van eerdere Europese ministeriële congressen en de bestaande normatieve standaarden van de Raad van Europa met betrekking tot vrijheid van meningsuiting en mediavrijheden. De analyse en evaluatie van de Reykjavikteksten worden gedaan aan de hand van vijf thema's: privacy, het beschermen van de jeugd, antiterrorismewetgeving, internetregulering en cruciale internethulpbronnen, en public service media en pluriformiteit.

Mediarecht

Bibtex

Article{nokey, title = {A brave new media world? Een kritische blik op het nieuwe mediabeleid van de Raad van Europa}, author = {McGonagle, T. and Beer, K.E.A. de}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/Mediaforum_2010_5.pdf}, year = {0616}, date = {2010-06-16}, journal = {Mediaforum}, number = {5}, abstract = {In 2009 werd in Reykjavik het eerste Europese ministerieel congres met betrekking tot \'media en nieuwe communicatiediensten\' gehouden. Tijdens het congres is het beleid van de Raad van Europa inzake media en internet voor de komende jaren uiteengezet. Eerdere Europese ministeriële congressen hebben een directe impact gehad op de normatieve output van de Raad. Deze bijdrage evalueert de toegevoegde waarde van de teksten die aangenomen zijn tijdens het Reykjavik Congres ten opzichte van eerdere Europese ministeriële congressen en de bestaande normatieve standaarden van de Raad van Europa met betrekking tot vrijheid van meningsuiting en mediavrijheden. De analyse en evaluatie van de Reykjavikteksten worden gedaan aan de hand van vijf thema\'s: privacy, het beschermen van de jeugd, antiterrorismewetgeving, internetregulering en cruciale internethulpbronnen, en public service media en pluriformiteit.}, keywords = {Mediarecht}, }