Privacy

Deze website maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in de wijze waarop de website wordt gebruikt. Om de privacy van onze bezoekers te waarborgen en te voldoen aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zijn de stappen gevolgd die de Autoriteit Persoonsgegevens heeft aangereikt om Google Analytics privacyvriendelijk in te stellen. Zie voor meer informatie hierover de website van de Autoriteit Persoonsgegevens