Annotatie bij EHRM 12 november 2019 (Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft e.a. Zwitserland) external link

European Human Rights Cases - Updates, 2020

Annotaties, EHRM, Ethiek, Journalistiek, Mediarecht, publieke omroep

Bibtex

Article{Hins2020, title = {Annotatie bij EHRM 12 november 2019 (Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft e.a. Zwitserland)}, author = {Hins, A.}, url = {https://www.ehrc-updates.nl/commentaar/207262}, year = {0129}, date = {2020-01-29}, journal = {European Human Rights Cases - Updates}, keywords = {Annotaties, EHRM, Ethiek, Journalistiek, Mediarecht, publieke omroep}, }

Freedom of Expression, the Media and Journalists: Case-law of the European Court of Human Rights external link

Voorhoof, D. & McGonagle, T.
0508

Abstract

This e-book provides valuable insights into the European Court of Human Rights’ extensive case-law on freedom of expression and media and journalistic freedoms. The first four editions of the e-book (2013, 2015, 2016 and 2017) have proved hugely successful. The new fifth edition summarises over 315 judgments or decisions by the Court and provides hyperlinks to the full text of each of the summarised judgments or decisions (via HUDOC, the Court's online case-law database). For an optimal navigational experience, one should download the e-book and read the technical tips on p. 3.

EHRM, frontpage, Journalistiek, jurisprudentie, Mediarecht, Vrijheid van meningsuiting

Bibtex

Book{Voorhoof2020, title = {Freedom of Expression, the Media and Journalists: Case-law of the European Court of Human Rights}, author = {Voorhoof, D. and McGonagle, T.}, url = {https://rm.coe.int/iris-themes-vol-iii-ed-2020-en-2/16809e45e7}, year = {0508}, date = {2020-05-08}, abstract = {This e-book provides valuable insights into the European Court of Human Rights’ extensive case-law on freedom of expression and media and journalistic freedoms. The first four editions of the e-book (2013, 2015, 2016 and 2017) have proved hugely successful. The new fifth edition summarises over 315 judgments or decisions by the Court and provides hyperlinks to the full text of each of the summarised judgments or decisions (via HUDOC, the Court\'s online case-law database). For an optimal navigational experience, one should download the e-book and read the technical tips on p. 3.}, keywords = {EHRM, frontpage, Journalistiek, jurisprudentie, Mediarecht, Vrijheid van meningsuiting}, }

Much ado about judges: perspectieven van het EHRM external link

Mediaforum, num: 1, pp: 2-6, 2020

EHRM, frontpage, rechters, Vrijheid van meningsuiting

Bibtex

Article{McGonagle2020d, title = {Much ado about judges: perspectieven van het EHRM}, author = {McGonagle, T.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Mediaforum_2020_1.pdf}, year = {0313}, date = {2020-03-13}, journal = {Mediaforum}, number = {1}, keywords = {EHRM, frontpage, rechters, Vrijheid van meningsuiting}, }

Annotatie bij EHRM 10 januari 2019 (Khadija Ismayilova / Azerbeidzjan) external link

European Human Rights Cases, vol. 2019, num: 5, pp: 257-260, 2019

Annotaties, chilling effect, EHRM, frontpage, Vrijheid van meningsuiting

Bibtex

Article{McGonagle2019e, title = {Annotatie bij EHRM 10 januari 2019 (Khadija Ismayilova / Azerbeidzjan)}, author = {McGonagle, T.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_EHRC_2019_5_86.pdf}, year = {0510}, date = {2019-05-10}, journal = {European Human Rights Cases}, volume = {2019}, number = {5}, pages = {257-260}, keywords = {Annotaties, chilling effect, EHRM, frontpage, Vrijheid van meningsuiting}, }

Annotatie bij EHRM 30 januari 2018 (Sekmadienis Ltd. / Litouwen) external link

Mediaforum, vol. 2018, num: 3, pp: 84-87, 2018

advertenties, Annotaties, EHRM, frontpage, reclame, Vrijheid van meningsuiting

Bibtex

Article{Kabel2018c, title = {Annotatie bij EHRM 30 januari 2018 (Sekmadienis Ltd. / Litouwen)}, author = {Kabel, J.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_Mediaforum_2018_3.pdf}, year = {0803}, date = {2018-08-03}, journal = {Mediaforum}, volume = {2018}, number = {3}, pages = {84-87}, keywords = {advertenties, Annotaties, EHRM, frontpage, reclame, Vrijheid van meningsuiting}, }

Op zoek naar het publieke debat. Over de afbakening door het EHRM van een bij uitstek beschermde categorie uitlatingen external link

Mediaforum, vol. 2018, num: 3, pp: 58-66, 2018

Abstract

De vrijheid van meningsuiting heeft meer gewicht bij uitlatingen die deel uitmaken van het publiek debat. Dat is een bekend uitgangspunt dat ook door het EHRM gehanteerd wordt. Daarmee is de vraag hoe deze categorie met name beschermde uitlatingen wordt afgebakend nog niet beantwoord. Deze bijdrage tracht op grond van een analyse van de jurisprudentie van het EHRM antwoord op deze vraag te geven. Er wordt in het bijzonder ook onderzocht of de benadering van het Hof consistent is.<./p>

EHRM, publiek debat, Vrijheid van meningsuiting

Bibtex

Article{Nieuwenhuis2018, title = {Op zoek naar het publieke debat. Over de afbakening door het EHRM van een bij uitstek beschermde categorie uitlatingen}, author = {Nieuwenhuis, A.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Mediaforum_2018_3.pdf}, year = {0803}, date = {2018-08-03}, journal = {Mediaforum}, volume = {2018}, number = {3}, pages = {58-66}, abstract = {De vrijheid van meningsuiting heeft meer gewicht bij uitlatingen die deel uitmaken van het publiek debat. Dat is een bekend uitgangspunt dat ook door het EHRM gehanteerd wordt. Daarmee is de vraag hoe deze categorie met name beschermde uitlatingen wordt afgebakend nog niet beantwoord. Deze bijdrage tracht op grond van een analyse van de jurisprudentie van het EHRM antwoord op deze vraag te geven. Er wordt in het bijzonder ook onderzocht of de benadering van het Hof consistent is.<./p>}, keywords = {EHRM, publiek debat, Vrijheid van meningsuiting}, }

Annotatie bij EHRM 8 november 2016 (Bizottság / Hongarije) external link

Nederlandse Jurisprudentie, vol. 2017, num: 49/50, pp: 6574-6576, 2017

Abstract

Het EHRM erkent onder voorwaarden dat er een recht op openbaarheid van bestuur uit artikel 10 is af te leiden.

Art. 10 EVRM, EHRM, frontpage, openbaarheid van bestuur, Privacy, toegang tot informatie

Bibtex

Article{Dommering2017i, title = {Annotatie bij EHRM 8 november 2016 (Bizottság / Hongarije)}, author = {Dommering, E.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_NJ_2017_431.pdf}, year = {1219}, date = {2017-12-19}, journal = {Nederlandse Jurisprudentie}, volume = {2017}, number = {49/50}, pages = {6574-6576}, abstract = {Het EHRM erkent onder voorwaarden dat er een recht op openbaarheid van bestuur uit artikel 10 is af te leiden.}, keywords = {Art. 10 EVRM, EHRM, frontpage, openbaarheid van bestuur, Privacy, toegang tot informatie}, }

Annotatie bij EHRM 22 november 2016 (Kaos GL / Turkije) external link

European Human Right Cases, num: 6, 2017

case law, EHRM, Freedom of expression, frontpage, protection of morals

Bibtex

Article{McGonagle2017b, title = {Annotatie bij EHRM 22 november 2016 (Kaos GL / Turkije)}, author = {McGonagle, T.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_EHRC_2017_6.pdf}, year = {0530}, date = {2017-05-30}, journal = {European Human Right Cases}, number = {6}, keywords = {case law, EHRM, Freedom of expression, frontpage, protection of morals}, }

Van catalogusformules en strong reasons: de ontwikkeling van de artikel 10 jurisprudentie van het EHRM van 2010 tot en met 2016 (deel I) external link

Mediaforum, vol. 2017, num: 1, pp: 2-12, 2017

Abstract

Deze bijdrage geeft een overzicht en analyse van de jurisprudentie van het EHRM over de afgelopen zeven jaar. Daarbij wordt eerst kort ingegaan op de reikwijdte en beperkingsvoorwaarden, waarna de behandeling een meer thematisch karakter krijgt. Zo passeren onder meer ‘persvrijheid en privacy’, ‘uitlatingen over rechtszaken’, en ‘hate speech’ de revue. In dit nummer vindt de lezer het eerste deel van de bijdrage. In één van de volgende nummers volgt het tweede deel.

Art. 10 EVRM, EHRM, frontpage, hate speech, jurisprudentie, persvrijheid, Privacy, uitlatingen over rechtszaken, Vrijheid van meningsuiting

Bibtex

Article{Nieuwenhuis2017, title = {Van catalogusformules en strong reasons: de ontwikkeling van de artikel 10 jurisprudentie van het EHRM van 2010 tot en met 2016 (deel I)}, author = {Nieuwenhuis, A.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Mediaforum_2017_1.pdf}, year = {0310}, date = {2017-03-10}, journal = {Mediaforum}, volume = {2017}, number = {1}, pages = {2-12}, abstract = {Deze bijdrage geeft een overzicht en analyse van de jurisprudentie van het EHRM over de afgelopen zeven jaar. Daarbij wordt eerst kort ingegaan op de reikwijdte en beperkingsvoorwaarden, waarna de behandeling een meer thematisch karakter krijgt. Zo passeren onder meer ‘persvrijheid en privacy’, ‘uitlatingen over rechtszaken’, en ‘hate speech’ de revue. In dit nummer vindt de lezer het eerste deel van de bijdrage. In één van de volgende nummers volgt het tweede deel.}, keywords = {Art. 10 EVRM, EHRM, frontpage, hate speech, jurisprudentie, persvrijheid, Privacy, uitlatingen over rechtszaken, Vrijheid van meningsuiting}, }