Het juridisch kader voor de verspreiding van desinformatie via internetdiensten en de regulering van politieke advertenties external link

Abstract

Het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, analyseert het juridisch kader van toepassing op de verspreiding van desinformatie via online diensten. Het rapport biedt een uitgebreid overzicht van de relevante Europese en Nederlandse normen en doet aanbevelingen voor de verbetering van dit juridisch kader. Het onderzoek bevat daarnaast ook een analyse van het relevant wettelijke kader in de V.S., het V.K, Frankrijk, Duitsland, Canada en Zweden. Het rapport maakt duidelijk hoe de vrijheid van meningsuiting als rode draad door het wettelijke kader loopt. Dit fundamentele recht vormt zowel de buitenste grens voor regulering als een basis voor nieuwe maatregelen, bijvoorbeeld voor de bescherming van pluralisme. Het wettelijk kader van toepassing op desinformatie blijkt zeer breed, bevat verschillende reguleringsniveaus, verschuift afhankelijk van de specifieke context en omvat vele al bestaande normen voor de regulering van specifieke typen desinformatie. Verder blijkt het toezicht op dit wettelijk kader vrij gefragmenteerd te zijn. Op basis van deze analyse komt het rapport tot aan aantal aanbevelingen. De aanbevelingen hebben onder andere betrekking op het gebruik van de term desinformatie als beleidsterm, het omgaan met de spanningen op de verschillende beleidsniveaus, de regulering van internettussenpersonen door middel van transparantie verplichtingen en de samenwerking tussen de verschillende toezichthouders. Voorafgaand aan deze eindrapportage is in eind 2019 het interim-rapport gepubliceerd. Dit rapport focuste op de relatie tussen desinformatie en online politieke advertenties. Beide studies zijn onderdeel van het onderzoeksproject ‘Digital Transition of Decision-Making at the Faculty of Law of the University of Amsterdam’ dat zich buigt over vraagstukken gerelateerd aan kunstmatige intelligentie en publieke waarden, data governance, en online platforms.

democratie, desinformatie, frontpage, internetdiensten, Mediarecht, politieke advertenties, Regulering, Vrijheid van meningsuiting

Bibtex

Report{vanHoboken2020b, title = {Het juridisch kader voor de verspreiding van desinformatie via internetdiensten en de regulering van politieke advertenties}, author = {van Hoboken, J. and Appelman, N. and Fahy, R. and Leerssen, P. and McGonagle, T. and van Eijk, N. and Helberger, N.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Rapport_desinformatie_december2019.pdf https://www.ivir.nl/publicaties/download/Kamerbrief_desinformatie.pdf}, year = {0514}, date = {2020-05-14}, abstract = {Het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, analyseert het juridisch kader van toepassing op de verspreiding van desinformatie via online diensten. Het rapport biedt een uitgebreid overzicht van de relevante Europese en Nederlandse normen en doet aanbevelingen voor de verbetering van dit juridisch kader. Het onderzoek bevat daarnaast ook een analyse van het relevant wettelijke kader in de V.S., het V.K, Frankrijk, Duitsland, Canada en Zweden. Het rapport maakt duidelijk hoe de vrijheid van meningsuiting als rode draad door het wettelijke kader loopt. Dit fundamentele recht vormt zowel de buitenste grens voor regulering als een basis voor nieuwe maatregelen, bijvoorbeeld voor de bescherming van pluralisme. Het wettelijk kader van toepassing op desinformatie blijkt zeer breed, bevat verschillende reguleringsniveaus, verschuift afhankelijk van de specifieke context en omvat vele al bestaande normen voor de regulering van specifieke typen desinformatie. Verder blijkt het toezicht op dit wettelijk kader vrij gefragmenteerd te zijn. Op basis van deze analyse komt het rapport tot aan aantal aanbevelingen. De aanbevelingen hebben onder andere betrekking op het gebruik van de term desinformatie als beleidsterm, het omgaan met de spanningen op de verschillende beleidsniveaus, de regulering van internettussenpersonen door middel van transparantie verplichtingen en de samenwerking tussen de verschillende toezichthouders. Voorafgaand aan deze eindrapportage is in eind 2019 het interim-rapport gepubliceerd. Dit rapport focuste op de relatie tussen desinformatie en online politieke advertenties. Beide studies zijn onderdeel van het onderzoeksproject ‘Digital Transition of Decision-Making at the Faculty of Law of the University of Amsterdam’ dat zich buigt over vraagstukken gerelateerd aan kunstmatige intelligentie en publieke waarden, data governance, en online platforms.}, keywords = {democratie, desinformatie, frontpage, internetdiensten, Mediarecht, politieke advertenties, Regulering, Vrijheid van meningsuiting}, }

Online politieke microtargeting: Een zegen of een vloek voor de democratie? external link

Zuiderveen Borgesius, F., Möller, J., Dobber, T., Kruikemeier, S., Irion, K., Stapel, S., Fahy, R., Bodó, B. & Vreese, C.H. de
Nederlands Juristenblad (NJB), vol. 2019, num: 10, pp: 528-669, 2019

Abstract

Voor online politieke microtargeting wordt het online-gedrag van mensen in kaart gebracht en worden de verzamelde gegevens gebruikt om mensen gerichte politieke advertenties te tonen. Microtargeting is vanuit de VS komen overwaaien naar Europa en heeft voor- en nadelen voor de democratie. Microtargeting kan politieke partijen helpen om mensen effectief te bereiken en kan politieke betrokkenheid stimuleren. Maar microtargeting kan ook een bedreiging vormen voor de democratie. Zo kan een politieke partij zich verschillend voordoen aan verschillende mensen. Bovendien bedreigt het verzamelen van persoonsgegevens onze privacy. Dit artikel brengt de beloftes en bedreigingen van microtargeting voor de democratie in kaart en schetst mogelijkheden voor beleidsmakers om het gebruik van microtargeting te reguleren.

advertenties, democratie, frontpage, microtargeting, Persoonsgegevens, politiek, Privacy

Bibtex

Article{Borgesius2019b, title = {Online politieke microtargeting: Een zegen of een vloek voor de democratie?}, author = {Zuiderveen Borgesius, F. and Möller, J. and Dobber, T. and Kruikemeier, S. and Irion, K. and Stapel, S. and Fahy, R. and Bodó, B. and Vreese, C.H. de}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/NJB_2019.pdf}, year = {0319}, date = {2019-03-19}, journal = {Nederlands Juristenblad (NJB)}, volume = {2019}, number = {10}, pages = {528-669}, abstract = {Voor online politieke microtargeting wordt het online-gedrag van mensen in kaart gebracht en worden de verzamelde gegevens gebruikt om mensen gerichte politieke advertenties te tonen. Microtargeting is vanuit de VS komen overwaaien naar Europa en heeft voor- en nadelen voor de democratie. Microtargeting kan politieke partijen helpen om mensen effectief te bereiken en kan politieke betrokkenheid stimuleren. Maar microtargeting kan ook een bedreiging vormen voor de democratie. Zo kan een politieke partij zich verschillend voordoen aan verschillende mensen. Bovendien bedreigt het verzamelen van persoonsgegevens onze privacy. Dit artikel brengt de beloftes en bedreigingen van microtargeting voor de democratie in kaart en schetst mogelijkheden voor beleidsmakers om het gebruik van microtargeting te reguleren.}, keywords = {advertenties, democratie, frontpage, microtargeting, Persoonsgegevens, politiek, Privacy}, }

Rechter gaat voorbij aan regels vertrouwelijkheid external link

De Volkskrant, vol. 2018, 2018

Abstract

De uitspraak van de rechter dat journalisten stiekem een gesprek in de fractiekamer van Kamerlid Farid Azarkan mochten opnemen, is slecht nieuws voor de democratie en de journalistiek.

democratie, frontpage, Journalistiek, Mediarecht, vertrouwelijkheid

Bibtex

Article{vanEijk2018j, title = {Rechter gaat voorbij aan regels vertrouwelijkheid}, author = {van Eijk, N. and Dommering, E.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Opinie_Volkskrant_21aug2018.pdf}, year = {0821}, date = {2018-08-21}, journal = {De Volkskrant}, volume = {2018}, pages = {}, abstract = {De uitspraak van de rechter dat journalisten stiekem een gesprek in de fractiekamer van Kamerlid Farid Azarkan mochten opnemen, is slecht nieuws voor de democratie en de journalistiek.}, keywords = {democratie, frontpage, Journalistiek, Mediarecht, vertrouwelijkheid}, }

Political micro-targeting: a Manchurian candidate or just a dark horse? external link

Bodó, B., Helberger, N. & Vreese, C.H. de
Internet Policy Review, vol. 2017, num: 4, 2018

Abstract

Political micro-targeting (PMT) has become a popular topic both in academia and in the public discussions after the surprise results of the 2016 US presidential election, the UK vote on leaving the European Union, and a number of general elections in Europe in 2017. Yet, we still know little about whether PMT is a tool with such destructive potential that it requires close societal control, or if it’s “just” a new phenomenon with currently unknown capacities, but which can ultimately be incorporated into our political processes. In this article we identify the points where we think we need to further develop our analytical capacities around PMT. We argue that we need to decouple research from the US context, and through more non-US and comparative research we need to develop a better understanding of the macro, meso, and micro level factors that affect the adoption and success of PMTs across different countries. One of the most under-researched macro-level factors is law. We argue that PMT research must develop a better understanding of law, especially in Europe, where the regulatory frameworks around platforms, personal data, political and commercial speech do shape the use and effectiveness of PMT. We point out that the incorporation of such new factors calls for the sophistication of research designs, which currently rely too much on qualitative methods, and use too little of the data that exists on PMT. And finally, we call for distancing PMT research from the hype surrounding the new PMT capabilities, and the moral panics that quickly develop around its uses.

democratie, frontpage, Online platforms, Personal data, political microtargeting, Regulation

Bibtex

Article{Bodó2018, title = {Political micro-targeting: a Manchurian candidate or just a dark horse?}, author = {Bodó, B. and Helberger, N. and Vreese, C.H. de}, url = {https://policyreview.info/articles/analysis/political-micro-targeting-manchurian-candidate-or-just-dark-horse}, year = {0119}, date = {2018-01-19}, journal = {Internet Policy Review}, volume = {2017}, number = {4}, pages = {}, abstract = {Political micro-targeting (PMT) has become a popular topic both in academia and in the public discussions after the surprise results of the 2016 US presidential election, the UK vote on leaving the European Union, and a number of general elections in Europe in 2017. Yet, we still know little about whether PMT is a tool with such destructive potential that it requires close societal control, or if it’s “just” a new phenomenon with currently unknown capacities, but which can ultimately be incorporated into our political processes. In this article we identify the points where we think we need to further develop our analytical capacities around PMT. We argue that we need to decouple research from the US context, and through more non-US and comparative research we need to develop a better understanding of the macro, meso, and micro level factors that affect the adoption and success of PMTs across different countries. One of the most under-researched macro-level factors is law. We argue that PMT research must develop a better understanding of law, especially in Europe, where the regulatory frameworks around platforms, personal data, political and commercial speech do shape the use and effectiveness of PMT. We point out that the incorporation of such new factors calls for the sophistication of research designs, which currently rely too much on qualitative methods, and use too little of the data that exists on PMT. And finally, we call for distancing PMT research from the hype surrounding the new PMT capabilities, and the moral panics that quickly develop around its uses.}, keywords = {democratie, frontpage, Online platforms, Personal data, political microtargeting, Regulation}, }

Algoritmische verzuiling en filter bubbles: een bedreiging voor de democratie? external link

Zuiderveen Borgesius, F., Trilling, D., Möller, J., Eskens, S., Bodó, B., Vreese, C.H. de & Helberger, N.
Computerrecht, vol. 2016, num: 5, pp: 255-262, 2016

algoritmen, democratie, filter bubbles, nieuws, personalisatie

Bibtex

Article{Borgesius2016b, title = {Algoritmische verzuiling en filter bubbles: een bedreiging voor de democratie?}, author = {Zuiderveen Borgesius, F. and Trilling, D. and Möller, J. and Eskens, S. and Bodó, B. and Vreese, C.H. de and Helberger, N.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Computerrecht_2016_5.pdf}, year = {1003}, date = {2016-10-03}, journal = {Computerrecht}, volume = {2016}, number = {5}, pages = {255-262}, keywords = {algoritmen, democratie, filter bubbles, nieuws, personalisatie}, }