Online politieke microtargeting: Een zegen of een vloek voor de democratie?

Abstract

Voor online politieke microtargeting wordt het online-gedrag van mensen in kaart gebracht en worden de verzamelde gegevens gebruikt om mensen gerichte politieke advertenties te tonen. Microtargeting is vanuit de VS komen overwaaien naar Europa en heeft voor- en nadelen voor de democratie. Microtargeting kan politieke partijen helpen om mensen effectief te bereiken en kan politieke betrokkenheid stimuleren. Maar microtargeting kan ook een bedreiging vormen voor de democratie. Zo kan een politieke partij zich verschillend voordoen aan verschillende mensen. Bovendien bedreigt het verzamelen van persoonsgegevens onze privacy. Dit artikel brengt de beloftes en bedreigingen van microtargeting voor de democratie in kaart en schetst mogelijkheden voor beleidsmakers om het gebruik van microtargeting te reguleren.

advertenties, democratie, frontpage, microtargeting, Persoonsgegevens, politiek, Privacy

Bibtex

Article{Borgesius2019b, title = {Online politieke microtargeting: Een zegen of een vloek voor de democratie?}, author = {Zuiderveen Borgesius, F. and Möller, J. and Dobber, T. and Kruikemeier, S. and Irion, K. and Stapel, S. and Fahy, R. and Bodó, B. and Vreese, C.H. de}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/NJB_2019.pdf}, year = {0319}, date = {2019-03-19}, journal = {Nederlands Juristenblad (NJB)}, volume = {2019}, number = {10}, pages = {528-669}, abstract = {Voor online politieke microtargeting wordt het online-gedrag van mensen in kaart gebracht en worden de verzamelde gegevens gebruikt om mensen gerichte politieke advertenties te tonen. Microtargeting is vanuit de VS komen overwaaien naar Europa en heeft voor- en nadelen voor de democratie. Microtargeting kan politieke partijen helpen om mensen effectief te bereiken en kan politieke betrokkenheid stimuleren. Maar microtargeting kan ook een bedreiging vormen voor de democratie. Zo kan een politieke partij zich verschillend voordoen aan verschillende mensen. Bovendien bedreigt het verzamelen van persoonsgegevens onze privacy. Dit artikel brengt de beloftes en bedreigingen van microtargeting voor de democratie in kaart en schetst mogelijkheden voor beleidsmakers om het gebruik van microtargeting te reguleren.}, keywords = {advertenties, democratie, frontpage, microtargeting, Persoonsgegevens, politiek, Privacy}, }