Smaak, auteursrecht en objectafbakening: over perceptie en bepaalbaarheid external link

van Gompel, S.
AMI, vol. 2019, num: 1, pp: 9-16, 2019

Abstract

Het hoge woord is eruit: op smaak rust geen auteursrecht. Dit volgt direct uit het Levola/Smilde-arrest, waarin het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) vaststelt dat de Auteursrechtrichtlijn (Richtlijn 2001/29) ‘eraan in de weg staat dat de smaak van een voedingsmiddel op grond van deze richtlijn auteursrechtelijk wordt beschermd en dat een nationale wettelijke regeling in die zin wordt uitgelegd dat zij auteursrechtelijke bescherming verleent aan een dergelijke smaak’. De reden om smaak van auteursrechtelijk bescherming uit te sluiten is dat smaak onvoldoende nauwkeurig en objectief bepaalbaar is om object van bescherming te zijn. Als verklaring wijst het HvJ EU op de subjectiviteit en variabiliteit van de smaakperceptie en het ontbreken van technische middelen voor smaakbepaling. Zoals in deze bijdrage wordt uiteengezet, is deze argumentatie niet overtuigend en zelfs ondeugdelijk. Het bepaalbaarheidsvereiste is evenwel plausibel en navolgenswaardig, omdat het beoogt om meer rechtszekerheid te creëren over het object van auteursrechtelijke bescherming.

Auteursrecht, bescherming, frontpage, object, smaak

Bibtex

Article{vanGompel2019d, title = {Smaak, auteursrecht en objectafbakening: over perceptie en bepaalbaarheid}, author = {van Gompel, S.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/AMI_2019_1.pdf}, year = {0221}, date = {2019-02-21}, journal = {AMI}, volume = {2019}, number = {1}, pages = {9-16}, abstract = {Het hoge woord is eruit: op smaak rust geen auteursrecht. Dit volgt direct uit het Levola/Smilde-arrest, waarin het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) vaststelt dat de Auteursrechtrichtlijn (Richtlijn 2001/29) ‘eraan in de weg staat dat de smaak van een voedingsmiddel op grond van deze richtlijn auteursrechtelijk wordt beschermd en dat een nationale wettelijke regeling in die zin wordt uitgelegd dat zij auteursrechtelijke bescherming verleent aan een dergelijke smaak’. De reden om smaak van auteursrechtelijk bescherming uit te sluiten is dat smaak onvoldoende nauwkeurig en objectief bepaalbaar is om object van bescherming te zijn. Als verklaring wijst het HvJ EU op de subjectiviteit en variabiliteit van de smaakperceptie en het ontbreken van technische middelen voor smaakbepaling. Zoals in deze bijdrage wordt uiteengezet, is deze argumentatie niet overtuigend en zelfs ondeugdelijk. Het bepaalbaarheidsvereiste is evenwel plausibel en navolgenswaardig, omdat het beoogt om meer rechtszekerheid te creëren over het object van auteursrechtelijke bescherming.}, keywords = {Auteursrecht, bescherming, frontpage, object, smaak}, }

Effects of Supplementary Protection Mechanisms for Pharmaceutical Products external link

Jongh, T. de, Radauer, A., Bostyn, S. & Poort, J.
2018

bescherming, frontpage, Intellectuele eigendom, medicijnen, pharmaceutische industrie

Bibtex

Report{Jongh2018, title = {Effects of Supplementary Protection Mechanisms for Pharmaceutical Products}, author = {Jongh, T. de and Radauer, A. and Bostyn, S. and Poort, J.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/effects-of-supplementary-protection-mechanisms-for-pharmaceutical-products.pdf}, year = {0619}, date = {2018-06-19}, keywords = {bescherming, frontpage, Intellectuele eigendom, medicijnen, pharmaceutische industrie}, }

Should taste be subject to copyright protection? Heksenkaas will tell us. external link

2018

Auteursrecht, bescherming, CJEU, frontpage, heksenkaas, nederland, originaliteit

Bibtex

Online publication{Coche2018, title = {Should taste be subject to copyright protection? Heksenkaas will tell us.}, author = {Coche, E.}, url = {http://copyrightblog.kluweriplaw.com/2018/01/31/taste-subject-copyright-protection-heksenkaas-will-tell-us/}, year = {0202}, date = {2018-02-02}, keywords = {Auteursrecht, bescherming, CJEU, frontpage, heksenkaas, nederland, originaliteit}, }

Annotatie bij Hof van Justitie van de EU 21 december 2016 (Tele2 Sverige / Post- och telestyrelsen en Secretary of State for the Home Department) external link

Nederlandse Jurisprudentie, vol. 2017, num: 20/21, pp: 3042-3045, 2017

aanbieders, bescherming, elektronische communicatie, frontpage, locatiegegevens, nationale wettelijke regeling, Privacy, verkeersgegevens, verwerking van persoonsgegevens

Bibtex

Article{Dommering2017, title = {Annotatie bij Hof van Justitie van de EU 21 december 2016 (Tele2 Sverige / Post- och telestyrelsen en Secretary of State for the Home Department)}, author = {Dommering, E.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_NJ_2017_186.pdf}, year = {0613}, date = {2017-06-13}, journal = {Nederlandse Jurisprudentie}, volume = {2017}, number = {20/21}, pages = {3042-3045}, keywords = {aanbieders, bescherming, elektronische communicatie, frontpage, locatiegegevens, nationale wettelijke regeling, Privacy, verkeersgegevens, verwerking van persoonsgegevens}, }