Vrijheid van meningsuiting en homofobe uitlatingen: rechtsvergelijkende bevindingen

Abstract

De grens tussen strafwaardige en andere discriminatoire uitlatingen is niet makkelijk te trekken. Dat geldt ook ten aanzien van homofobe uitlatingen. Waar deze grens getrokken wordt, hangt niet alleen af van de aard van de uitlating maar ook van het gewicht dat aan de vrijheid van meningsuiting wordt toegekend, zo blijkt uit een vergelijking van Amerikaanse, Straatsburgse en Nederlandse jurisprudentie. Daarbij wordt in deze bijdrage ook ingegaan op enkele onduidelijkheden in het Nederlandse recht te dien aanzien.

Grondrechten, Vrijheid van meningsuiting

Bibtex

Article{nokey, title = {Vrijheid van meningsuiting en homofobe uitlatingen: rechtsvergelijkende bevindingen}, author = {Nieuwenhuis, A.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/Mediaforum_2012_5.pdf}, year = {0328}, date = {2013-03-28}, journal = {Mediaforum}, number = {5}, abstract = {De grens tussen strafwaardige en andere discriminatoire uitlatingen is niet makkelijk te trekken. Dat geldt ook ten aanzien van homofobe uitlatingen. Waar deze grens getrokken wordt, hangt niet alleen af van de aard van de uitlating maar ook van het gewicht dat aan de vrijheid van meningsuiting wordt toegekend, zo blijkt uit een vergelijking van Amerikaanse, Straatsburgse en Nederlandse jurisprudentie. Daarbij wordt in deze bijdrage ook ingegaan op enkele onduidelijkheden in het Nederlandse recht te dien aanzien.}, keywords = {Grondrechten, Vrijheid van meningsuiting}, }