Van minimum, tekort en meerwaarde. Een vergelijking tussen de grondwettelijke bescherming van grondrechten en de bescherming op grond van het EVRM (Preadvies Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland 2008)

Grondrechten

Bibtex

Other{nokey, title = {Van minimum, tekort en meerwaarde. Een vergelijking tussen de grondwettelijke bescherming van grondrechten en de bescherming op grond van het EVRM (Preadvies Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland 2008)}, author = {Nieuwenhuis, A.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/419.pdf}, year = {0312}, date = {2010-03-12}, keywords = {Grondrechten}, }