Steun aan de pers: Permanent in ontwikkeling?

Abstract

De pers heeft het moeilijk, onder meer met het verwerven van een gezonde positie op internet. Mede daarom staat de overheidssteun aan de pers ter discussie. In deze bijdrage wordt eerst de ontwikkeling van de steunverlening aan de pers beschreven. Vervolgens worden de mogelijkheden van steunverlening onderzocht in het licht van het grondrecht op persvrijheid. Het artikel sluit af met een aantal opties voor steunverlening in de toekomst.

Mediarecht

Bibtex

Article{nokey, title = {Steun aan de pers: Permanent in ontwikkeling?}, author = {Nieuwenhuis, A.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/Mediaforum_2009_3.pdf}, year = {0312}, date = {2010-03-12}, journal = {Mediaforum}, number = {3}, abstract = {De pers heeft het moeilijk, onder meer met het verwerven van een gezonde positie op internet. Mede daarom staat de overheidssteun aan de pers ter discussie. In deze bijdrage wordt eerst de ontwikkeling van de steunverlening aan de pers beschreven. Vervolgens worden de mogelijkheden van steunverlening onderzocht in het licht van het grondrecht op persvrijheid. Het artikel sluit af met een aantal opties voor steunverlening in de toekomst.}, keywords = {Mediarecht}, }