Pluriformiteit in het mededingingsrecht

Abstract

De overheid heeft naar algemeen wordt aangenomen een voorwaarden scheppende taak op het gebied van de media en de informatievoorziening. Daarin staat de zorg voor de pluriformiteit centraal. Het belang van de pluriformiteit heeft in het verleden geleid tot mededingingsbeperkende maatregelen en het accepteren van mededingingsbeperkende afspraken als ‘de vaste boekenprijs.’ De auteurs stellen zich de vraag óf en in hoeverre de Mededingingswet ruimte biedt om net als in het verleden rekening te houden met het pluriformiteitsbelang.

Mededingingsrecht

Bibtex

Article{nokey, title = {Pluriformiteit in het mededingingsrecht}, author = {Nieuwenhuis, A.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/pluriformiteit.pdf}, year = {0515}, date = {2000-05-15}, journal = {Mediaforum}, number = {4}, abstract = {De overheid heeft naar algemeen wordt aangenomen een voorwaarden scheppende taak op het gebied van de media en de informatievoorziening. Daarin staat de zorg voor de pluriformiteit centraal. Het belang van de pluriformiteit heeft in het verleden geleid tot mededingingsbeperkende maatregelen en het accepteren van mededingingsbeperkende afspraken als ‘de vaste boekenprijs.’ De auteurs stellen zich de vraag óf en in hoeverre de Mededingingswet ruimte biedt om net als in het verleden rekening te houden met het pluriformiteitsbelang.}, keywords = {Mededingingsrecht}, }