Het coronabeleid is onconstitutioneel

Abstract

De Staat is verplicht om in te grijpen bij het uitbreken van een pandemie van een gevaarlijke ziekte en moet dan maatregelen treffen om deze zoveel mogelijk in te dammen. Maar daarbij hoort een ingewikkelde afweging van conflicterende fundamentele rechten, belangen en redelijkerwijze van de ingreep te verwachten gevolgen. Deze noodzakelijke grondrechtelijke toetsing was, is en blijft maar achterwege bij de coronamaat-regelen die in Nederland uitgevaardigd worden.

corona, frontpage, Grondrechten, Informatierecht

Bibtex

Article{nokey, title = {Het coronabeleid is onconstitutioneel}, author = {Dommering, E.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/NJB_Opinie_2021.pdf}, year = {1125}, date = {2021-11-25}, journal = {Nederlands Juristenblad (NJB)}, number = {41}, abstract = {De Staat is verplicht om in te grijpen bij het uitbreken van een pandemie van een gevaarlijke ziekte en moet dan maatregelen treffen om deze zoveel mogelijk in te dammen. Maar daarbij hoort een ingewikkelde afweging van conflicterende fundamentele rechten, belangen en redelijkerwijze van de ingreep te verwachten gevolgen. Deze noodzakelijke grondrechtelijke toetsing was, is en blijft maar achterwege bij de coronamaat-regelen die in Nederland uitgevaardigd worden.}, keywords = {corona, frontpage, Grondrechten, Informatierecht}, }