Het bestuur als de tovenaarsleerling van ICT

Abstract

De WRR heeft in het rapport i-Overheid een belangrijk onderwerp op de agenda gezet. Het Rathenau Instituut ging hem daarin in 2010 al voor. ICT is een instrument waarmee de nationale en Europese bestuurlijke bureaucratieën en organisaties in het middenveld steeds meer macht over de burgers krijgen, maar ook steeds meer privacyrisico's creëren. ICT blijkt geen 'neutraal' instrument, maar één dat een voortgaande verschuiving van de macht richting bestuur binnen de trias politica versterkt. De reactie van de regering is wat lauw gezien de urgentie van het probleem.

Technologie en recht

Bibtex

Article{nokey, title = {Het bestuur als de tovenaarsleerling van ICT}, author = {Dommering, E.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/NJB_2012_2.pdf}, year = {0117}, date = {2012-01-17}, journal = {NJB}, number = {2}, abstract = {De WRR heeft in het rapport i-Overheid een belangrijk onderwerp op de agenda gezet. Het Rathenau Instituut ging hem daarin in 2010 al voor. ICT is een instrument waarmee de nationale en Europese bestuurlijke bureaucratieën en organisaties in het middenveld steeds meer macht over de burgers krijgen, maar ook steeds meer privacyrisico's creëren. ICT blijkt geen 'neutraal' instrument, maar één dat een voortgaande verschuiving van de macht richting bestuur binnen de trias politica versterkt. De reactie van de regering is wat lauw gezien de urgentie van het probleem.}, keywords = {Technologie en recht}, }