Een normatief kader voor het openbare islamdebat

Abstract

Het debat rond immigranten uit islamlanden is de laatste jaren in hoog tempo gepolariseerd. Daarbij speelt oplevend nationalisme als reactie op een kosmopolitisch georganiseerde wereld en een historisch bepaalde angst voor de islam een rol. Termen als 'allochtoon' en 'integratie' worden wapens om de vijand buiten de deur te houden. Zij vervuilen het debat dat daardoor kan ontaarden in 'hate speech'. Wat zijn de grenzen voor extremistische anti-islam uitingen en welke rol speelt de overheid in dit conflict? Wat betekent dit voor het al of niet vervolgen van Wilders?

Grondrechten

Bibtex

Other{nokey, title = {Een normatief kader voor het openbare islamdebat}, author = {Dommering, E.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/het_gepolariseerde_debat_rond_immigratie_en_de_islam.pdf}, year = {1119}, date = {2008-11-19}, abstract = {Het debat rond immigranten uit islamlanden is de laatste jaren in hoog tempo gepolariseerd. Daarbij speelt oplevend nationalisme als reactie op een kosmopolitisch georganiseerde wereld en een historisch bepaalde angst voor de islam een rol. Termen als 'allochtoon' en 'integratie' worden wapens om de vijand buiten de deur te houden. Zij vervuilen het debat dat daardoor kan ontaarden in 'hate speech'. Wat zijn de grenzen voor extremistische anti-islam uitingen en welke rol speelt de overheid in dit conflict? Wat betekent dit voor het al of niet vervolgen van Wilders?}, keywords = {Grondrechten}, }