De zaak Kreuk versus Danh Vo

Abstract

Er is de laatste tijd veel publiciteit geweest over een proces dat de Nederlandse verzamelaar Bert Kreuk voor de Rechtbank Rotterdam tegen de van oorsprong Vietnamese kunstenaar Danh Vo heeft gevoerd. Kreuk stelt dat hij ter gelegenheid van de door het Haagse Gemeentemuseum in de tweede helft 2013 georganiseerde tentoonstelling uit zijn collectie met Danh Vo had afgesproken niet alleen dat deze een groot speciaal voor de tentoonstelling vervaardigd werk zou leveren, maar ook dat hij daarvan eigenaar zou worden. Het eerste had de Rechtbank al in een tussenvonnis van 23 juli 2014 bewezen geacht. Het tweede achtte de rechtbank, na door Kreuk naar voren gebrachte getuigen die bij de op 9 januari 2013 in het museum volgens hem gesloten deal aanwezig waren geweest te hebben gehoord, in het vonnis van 24 juni 2015 bewezen. Vervolgens zijn beide partijen in het openbaar ruzie gaan maken over dat laatste vonnis. Naar verluidt is er hoger beroep ingesteld. De zaak stelt principiële vragen over de relatie particuliere verzamelaar, openbaar museum en kunstenaar aan de orde waar ik een paar opmerkingen over wil maken, maar eerst nog even iets over de achtergrond en het vonnis van 24 juni 2015.

Bibtex

Other{nokey, title = {De zaak Kreuk versus Danh Vo}, author = {Dommering, E.}, url = {http://www.egbertdommering.nl/?p=778}, year = {2015}, date = {2015-08-20}, abstract = {Er is de laatste tijd veel publiciteit geweest over een proces dat de Nederlandse verzamelaar Bert Kreuk voor de Rechtbank Rotterdam tegen de van oorsprong Vietnamese kunstenaar Danh Vo heeft gevoerd. Kreuk stelt dat hij ter gelegenheid van de door het Haagse Gemeentemuseum in de tweede helft 2013 georganiseerde tentoonstelling uit zijn collectie met Danh Vo had afgesproken niet alleen dat deze een groot speciaal voor de tentoonstelling vervaardigd werk zou leveren, maar ook dat hij daarvan eigenaar zou worden. Het eerste had de Rechtbank al in een tussenvonnis van 23 juli 2014 bewezen geacht. Het tweede achtte de rechtbank, na door Kreuk naar voren gebrachte getuigen die bij de op 9 januari 2013 in het museum volgens hem gesloten deal aanwezig waren geweest te hebben gehoord, in het vonnis van 24 juni 2015 bewezen. Vervolgens zijn beide partijen in het openbaar ruzie gaan maken over dat laatste vonnis. Naar verluidt is er hoger beroep ingesteld. De zaak stelt principiële vragen over de relatie particuliere verzamelaar, openbaar museum en kunstenaar aan de orde waar ik een paar opmerkingen over wil maken, maar eerst nog even iets over de achtergrond en het vonnis van 24 juni 2015.}, }