De reikwijdte van artikel 17 DSM-richtlijn in het licht van het verbod op algemene toezichtverplichtingen: een Odyssee

Abstract

Met de Richtlijn auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt (‘DSM-RL’) zijn nieuwe wettelijke verplichtingen op het terrein van het filteren van online content ontstaan. Aanbieders van onlinediensten voor het delen van content (‘OCSSPs’) dienen – op basis van door rechthebbenden verstrekte informatie – ervoor te zorgen dat beschermd materiaal niet beschikbaar is op hun platforms. Tegelijkertijd bevestigt artikel 17 lid 8 DSM-RL dat de nieuwe auteursrechtelijke regels niet tot een algemene toezichtverplichting moeten leiden. Ondanks de nieuwe filterverplichtingen heeft de Uniewetgever het traditionele verbod op een algemene toezichtverplichting – dat al 20 jaar deel uitmaakt van de regeling van aansprakelijkheidsprivileges in de Richtlijn inzake elektronische handel (‘REH’) – uitdrukkelijk overeind gehouden. Ook het voorstel van de Europese Commissie voor een Digital Services Act (‘DSA’) houdt het verbod op algemene toezichtverplichtingen in stand. Tegen deze achtergrond rijst de vraag hoe de nieuwe auteursrechtelijke filterverplichtingen moeten worden uitgelegd om een verboden algemene toezichtverplichting te voorkomen. De volgende analyse geeft antwoord op deze vraag op basis van een nadere bespreking van het verbod op algemene toezichtverplichtingen in de REH, de DSM-RL en het DSA-voorstel. Naast relevante rechtspraak van het HvJ EU komt het nauwe verband tussen het verbod op algemene toezichtverplichtingen en fundamentele rechten aan de orde.

Auteursrecht, DSM-richtlijn, filteren, frontpage, onlinediensten

Bibtex

Article{Angelopoulos2021, title = {De reikwijdte van artikel 17 DSM-richtlijn in het licht van het verbod op algemene toezichtverplichtingen: een Odyssee}, author = {Angelopoulos, C. and Senftleben, M. and Thije, P. ten}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Auteursrecht_2021_3.pdf}, year = {0921}, date = {2021-09-21}, journal = {Auteursrecht}, number = {3}, abstract = {Met de Richtlijn auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt (‘DSM-RL’) zijn nieuwe wettelijke verplichtingen op het terrein van het filteren van online content ontstaan. Aanbieders van onlinediensten voor het delen van content (‘OCSSPs’) dienen – op basis van door rechthebbenden verstrekte informatie – ervoor te zorgen dat beschermd materiaal niet beschikbaar is op hun platforms. Tegelijkertijd bevestigt artikel 17 lid 8 DSM-RL dat de nieuwe auteursrechtelijke regels niet tot een algemene toezichtverplichting moeten leiden. Ondanks de nieuwe filterverplichtingen heeft de Uniewetgever het traditionele verbod op een algemene toezichtverplichting – dat al 20 jaar deel uitmaakt van de regeling van aansprakelijkheidsprivileges in de Richtlijn inzake elektronische handel (‘REH’) – uitdrukkelijk overeind gehouden. Ook het voorstel van de Europese Commissie voor een Digital Services Act (‘DSA’) houdt het verbod op algemene toezichtverplichtingen in stand. Tegen deze achtergrond rijst de vraag hoe de nieuwe auteursrechtelijke filterverplichtingen moeten worden uitgelegd om een verboden algemene toezichtverplichting te voorkomen. De volgende analyse geeft antwoord op deze vraag op basis van een nadere bespreking van het verbod op algemene toezichtverplichtingen in de REH, de DSM-RL en het DSA-voorstel. Naast relevante rechtspraak van het HvJ EU komt het nauwe verband tussen het verbod op algemene toezichtverplichtingen en fundamentele rechten aan de orde.}, keywords = {Auteursrecht, DSM-richtlijn, filteren, frontpage, onlinediensten}, }