Boekbespreking van Digitale Diversiteit

Abstract

Bespreking van het proefschrift van P. Valcke. De probleemstelling van het proefschrift is, of er buiten het mededingingsrecht nog andere juridische instrumenten nodig zijn om het pluralisme in de samenleving te beschermen. In deze bespreking wordt een analyse gegeven van het begrip pluralisme.

Mededingingsrecht

Bibtex

Other{nokey, title = {Boekbespreking van Digitale Diversiteit}, author = {Dommering, E.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/Computerrecht_2006_2.pdf}, year = {0608}, date = {2006-06-08}, journal = {Computerrecht}, number = {2}, abstract = {Bespreking van het proefschrift van P. Valcke. De probleemstelling van het proefschrift is, of er buiten het mededingingsrecht nog andere juridische instrumenten nodig zijn om het pluralisme in de samenleving te beschermen. In deze bespreking wordt een analyse gegeven van het begrip pluralisme.}, keywords = {Mededingingsrecht}, }