Annotatie Hof van Justitie EU 19 december 2019 (Airbnb Ireland / Hotelière Turenne)

Abstract

Deze zaak (beslist door de Grand Chamber van het Hof) gaat over Airbnb in Frankrijk en gaat over dezelfde problematiek als in de Uberzaken in Spanje en Frankrijk (HvJEU 20 december 2017, zaak C-434/15, NJ 2018, 361 m.nt. E.J. Dommering, resp. HvJEU 10 april 2018, zaak C-320/16, NJ 2019, 3). In die zaken werd beslist dat de Uberdienst weliswaar een ‘dienst in de informatiemaatschappij’ is, zodat de e-commerce richtlijn (richtlijn 2000/31) van toepassing kan zijn, maar toch meer kenmerken van een vervoersdienst heeft, hetgeen ruimte schept voor de lidstaten ze onder de regels voor taxidiensten te brengen. In deze zaak beslist het Hof anders.

eu-recht, frontpage, Informatierecht

Bibtex

Article{Dommering2021bb, title = {Annotatie Hof van Justitie EU 19 december 2019 (Airbnb Ireland / Hotelière Turenne)}, author = {Dommering, E.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_NJ_2021_61.pdf}, year = {0603}, date = {2021-06-03}, journal = {Nederlandse Jurisprudentie}, volume = {2021}, number = {20/21}, pages = {2799-2802}, abstract = {Deze zaak (beslist door de Grand Chamber van het Hof) gaat over Airbnb in Frankrijk en gaat over dezelfde problematiek als in de Uberzaken in Spanje en Frankrijk (HvJEU 20 december 2017, zaak C-434/15, NJ 2018, 361 m.nt. E.J. Dommering, resp. HvJEU 10 april 2018, zaak C-320/16, NJ 2019, 3). In die zaken werd beslist dat de Uberdienst weliswaar een ‘dienst in de informatiemaatschappij’ is, zodat de e-commerce richtlijn (richtlijn 2000/31) van toepassing kan zijn, maar toch meer kenmerken van een vervoersdienst heeft, hetgeen ruimte schept voor de lidstaten ze onder de regels voor taxidiensten te brengen. In deze zaak beslist het Hof anders.}, keywords = {eu-recht, frontpage, Informatierecht}, }