Annotatie Europees Hof voor de Rechten van de Mens 14 februari 2023 (Luxleaks)

Freedom of Speech, klokkenluiders

Bibtex

Case note{nokey, title = {Annotatie Europees Hof voor de Rechten van de Mens 14 februari 2023 (Luxleaks)}, author = {Dommering, E.}, url = {https://www.ivir.nl/publications/annotatie-europees-hof-voor-de-rechten-van-de-mens-14-februari-2024-luxleaks/annotatie_nj_2024_108/}, year = {2024}, date = {2024-04-25}, journal = {Nederlandse Jurisprudentie}, issue = {11}, number = {108}, keywords = {Freedom of Speech, klokkenluiders}, }