Annotatie bij Rb. Den Haag 5 februari 2020 (NJCM c.s. / Staat der Nederlanden – SyRI-wetgeving)

Abstract

De SyRI-wetgeving voldoet niet aan de in art. 8 lid 2 EVRM gestelde eis dat de inmenging in de uitoefening van het recht op respect voor het privéleven noodzakelijk is in een democratische samenleving, dat wil zeggen noodzakelijk, evenredig (proportioneel) en subsidiair in relatie tot het beoogde doel.

Annotaties, frontpage, Privacy, SyRI-wetgeving

Bibtex

Article{Dommering2020i, title = {Annotatie bij Rb. Den Haag 5 februari 2020 (NJCM c.s. / Staat der Nederlanden – SyRI-wetgeving)}, author = {Dommering, E.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_NJ_2020_386.pdf}, year = {1110}, date = {2020-11-10}, journal = {Nederlandse Jurisprudentie}, number = {45}, abstract = {De SyRI-wetgeving voldoet niet aan de in art. 8 lid 2 EVRM gestelde eis dat de inmenging in de uitoefening van het recht op respect voor het privĂ©leven noodzakelijk is in een democratische samenleving, dat wil zeggen noodzakelijk, evenredig (proportioneel) en subsidiair in relatie tot het beoogde doel.}, keywords = {Annotaties, frontpage, Privacy, SyRI-wetgeving}, }