Annotatie bij HR 29 juni 2007 (Dexia) en (HBU)

Abstract

In beide zaken ging het om een verzoek om informatieverstrekking in de zin van artikel 35 Wbp, dat door de Banken Dexia en HBU niet (volledig) was ingewilligd. De Wbp verwijst de belanghebbende in dat geval in artikel 46 naar een verzoekschriftprocedure bij de Rechtbank. De vragen die in deze zaken aan de orde waren en die in de noot worden behandeld zijn de volgende. Is de privacy richtlijn in Nederland juist geïmplementeerd? Wat betekent het verstrekken van een volledig overzicht wanneer een datasubject inzage van het privacydossier vraagt? Behoren opgenomen telefoongesprekken ook tot het 'bestand' van de Wbp waarin inzage moet worden gegeven? Is het verzoek om inzage in verband met de aanhangige schadevergoedingsprocedures tegen de banken misbruik van recht? Wat is een 'persoonsgegeven' in de zin van de Wbp?

Grondrechten, Privacy

Bibtex

Case note{nokey, title = {Annotatie bij HR 29 juni 2007 (Dexia) en (HBU)}, author = {Dommering, E.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_NJ_2007_638_639.pdf}, year = {0117}, date = {2008-01-17}, journal = {NJ}, number = {51/52}, abstract = {In beide zaken ging het om een verzoek om informatieverstrekking in de zin van artikel 35 Wbp, dat door de Banken Dexia en HBU niet (volledig) was ingewilligd. De Wbp verwijst de belanghebbende in dat geval in artikel 46 naar een verzoekschriftprocedure bij de Rechtbank. De vragen die in deze zaken aan de orde waren en die in de noot worden behandeld zijn de volgende. Is de privacy richtlijn in Nederland juist geïmplementeerd? Wat betekent het verstrekken van een volledig overzicht wanneer een datasubject inzage van het privacydossier vraagt? Behoren opgenomen telefoongesprekken ook tot het 'bestand' van de Wbp waarin inzage moet worden gegeven? Is het verzoek om inzage in verband met de aanhangige schadevergoedingsprocedures tegen de banken misbruik van recht? Wat is een 'persoonsgegeven' in de zin van de Wbp?}, keywords = {Grondrechten, Privacy}, }