Annotatie bij Hoge Raad 5 november 2019 en Hoge Raad 3 december 2019

Annotaties, discriminatie, frontpage, Strafrecht, Vrijheid van meningsuiting

Bibtex

Article{Dommering2020d, title = {Annotatie bij Hoge Raad 5 november 2019 en Hoge Raad 3 december 2019}, author = {Dommering, E.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_NJ_20120_72.pdf}, year = {0303}, date = {2020-03-03}, journal = {Nederlandse Jurisprudentie}, number = {10}, keywords = {Annotaties, discriminatie, frontpage, Strafrecht, Vrijheid van meningsuiting}, }