Annotatie bij Hoge Raad 17 juni 2011

Abstract

Arubaanse zaak. Parlementaire immuniteit art. III.20 Staatsregeling Aruba; reikwijdte; art. 6 EVRM.
De regeling van de parlementaire immuniteit in art. III.20 Staatsregeling Aruba die is beperkt tot hetgeen in de vergaderingen van de Staten of van commissies daaruit is gezegd of schriftelijk overgelegd, vormt een beperking van het recht op toegang tot de rechter. Zij dient echter een legitiem doel, te weten het beschermen van de vrije meningsuiting in het parlement en handhaving van de scheiding van machten tussen de wetgever en de rechter. Met dat doel is niet verenigbaar dat de rechter zich zou begeven in een beoordeling van de — in dit geval: civielrechtelijke — toelaatbaarheid van in het parlement gedane uitingen, welke dan ook. De reikwijdte van art. III.20 is niet beperkt tot uitingen die verband houden met de democratische controle op het bestuur.

Grondrechten, Vrijheid van meningsuiting

Bibtex

Case note{nokey, title = {Annotatie bij Hoge Raad 17 juni 2011}, author = {Dommering, E.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_NJ_2011_450.pdf}, year = {1101}, date = {2011-11-01}, journal = {NJ}, number = {42}, abstract = {Arubaanse zaak. Parlementaire immuniteit art. III.20 Staatsregeling Aruba; reikwijdte; art. 6 EVRM. De regeling van de parlementaire immuniteit in art. III.20 Staatsregeling Aruba die is beperkt tot hetgeen in de vergaderingen van de Staten of van commissies daaruit is gezegd of schriftelijk overgelegd, vormt een beperking van het recht op toegang tot de rechter. Zij dient echter een legitiem doel, te weten het beschermen van de vrije meningsuiting in het parlement en handhaving van de scheiding van machten tussen de wetgever en de rechter. Met dat doel is niet verenigbaar dat de rechter zich zou begeven in een beoordeling van de — in dit geval: civielrechtelijke — toelaatbaarheid van in het parlement gedane uitingen, welke dan ook. De reikwijdte van art. III.20 is niet beperkt tot uitingen die verband houden met de democratische controle op het bestuur.}, keywords = {Grondrechten, Vrijheid van meningsuiting}, }