Annotatie bij Hof van Justitie van de EU 22 november 2022 (WM, Sovim SA / Luxembourg Business Registers)

Abstract

Verzoeken om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door de tribunal d’arrondissement de Luxembourg (rechter in eerste aanleg Luxemburg, Luxemburg) bij beslissingen van 24 januari 2020 en 13 oktober 2020. Voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering. Toegang van elk lid van de bevolking tot informatie over uiteindelijk begunstigden. Geldigheid. Eerbiediging van het privéleven en van het familie- en gezinsleven. Bescherming van persoonsgegevens.

Bibtex

Case note{nokey, title = {Annotatie bij Hof van Justitie van de EU 22 november 2022 (WM, Sovim SA / Luxembourg Business Registers)}, author = {Dommering, E.}, url = {https://www.ivir.nl/publications/annotatie-bij-hof-van-justitie-van-de-eu-22-november-2022-wm-sovim-sa-luxembourg-business-registers/annotatie_nj_2023_62/}, year = {2023}, date = {2023-03-17}, journal = {Nederlandse Jurisprudentie}, issue = {6}, number = {62}, abstract = {Verzoeken om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door de tribunal d’arrondissement de Luxembourg (rechter in eerste aanleg Luxemburg, Luxemburg) bij beslissingen van 24 januari 2020 en 13 oktober 2020. Voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering. Toegang van elk lid van de bevolking tot informatie over uiteindelijk begunstigden. Geldigheid. Eerbiediging van het privéleven en van het familie- en gezinsleven. Bescherming van persoonsgegevens.}, }