Annotatie bij Hof van Justitie EU 19 oktober 2016 (Breyer, C-2016/779)

Abstract

Is een 'dynamisch' IP adres een persoonsgegeven? Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof (hoogste federale rechter in burgerlijke en strafzaken, Duitsland) bij beslissing van 28 oktober 2014. Verwerking van persoonsgegevens. Begrip, persoonsgegevens’. Internetprotocoladressen. Bewaring door een aanbieder van onlinemediadiensten. Nationale regeling volgens welke geen rekening kan worden gehouden met het gerechtvaardigde belang van de voor de verwerking verantwoordelijke persoon.

Annotaties, frontpage, ip adressen, Persoonsgegevens, Privacy

Bibtex

Article{Dommering2017b, title = {Annotatie bij Hof van Justitie EU 19 oktober 2016 (Breyer, C-2016/779)}, author = {Dommering, E.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_NJ_2017_392.pdf}, year = {1114}, date = {2017-11-14}, journal = {Nederlandse Jurisprudentie}, volume = {2017}, number = {392}, pages = {6020-6021}, abstract = {Is een \'dynamisch\' IP adres een persoonsgegeven? Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof (hoogste federale rechter in burgerlijke en strafzaken, Duitsland) bij beslissing van 28 oktober 2014. Verwerking van persoonsgegevens. Begrip, persoonsgegevens’. Internetprotocoladressen. Bewaring door een aanbieder van onlinemediadiensten. Nationale regeling volgens welke geen rekening kan worden gehouden met het gerechtvaardigde belang van de voor de verwerking verantwoordelijke persoon.}, keywords = {Annotaties, frontpage, ip adressen, Persoonsgegevens, Privacy}, }