Annotatie bij EHRM 9 februari 2012 (Vedjeland e.a. / Zweden)

Abstract

Strafrechtelijke veroordeling tot boete en voorwaardelijke gevangenisstraf wegens het verspreiden van homofobische pamfletten op een middelbare school. Bescherming van de reputatie en rechten van anderen. Beoordelingsmarge nationale rechter. Geen inbreuk op vrijheid van meningsuiting.

Grondrechten, Vrijheid van meningsuiting

Bibtex

Case note{nokey, title = {Annotatie bij EHRM 9 februari 2012 (Vedjeland e.a. / Zweden)}, author = {Dommering, E.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_NJ_2013_550.pdf}, year = {0228}, date = {2014-02-28}, journal = {NJ}, number = {51}, abstract = {Strafrechtelijke veroordeling tot boete en voorwaardelijke gevangenisstraf wegens het verspreiden van homofobische pamfletten op een middelbare school. Bescherming van de reputatie en rechten van anderen. Beoordelingsmarge nationale rechter. Geen inbreuk op vrijheid van meningsuiting.}, keywords = {Grondrechten, Vrijheid van meningsuiting}, }