Annotatie bij EHRM 9 april 2009

Abstract

Een krantenartikel waarin een identificeerbaar individu als verdachte in een geruchtmakende moordzaak wordt aangemerkt, tast diens reputatie aan. Hoewel de pers de taak heeft het publiek te informeren en het publiek het recht heeft geïnformeerd te worden over dergelijke zaken, is in casu een onevenredige afweging gemaakt tussen de belangen van het individu en de persvrijheid. Schending art. 8 EVRM.

Mediarecht, Persrecht

Bibtex

Case note{nokey, title = {Annotatie bij EHRM 9 april 2009}, author = {Dommering, E.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_NJ_2011_331.pdf}, year = {0823}, date = {2011-08-23}, journal = {NJ}, number = {33}, abstract = {Een krantenartikel waarin een identificeerbaar individu als verdachte in een geruchtmakende moordzaak wordt aangemerkt, tast diens reputatie aan. Hoewel de pers de taak heeft het publiek te informeren en het publiek het recht heeft geïnformeerd te worden over dergelijke zaken, is in casu een onevenredige afweging gemaakt tussen de belangen van het individu en de persvrijheid. Schending art. 8 EVRM.}, keywords = {Mediarecht, Persrecht}, }