Annotatie bij EHRM 6 mei 2003 (Appleby / Verenigk Koninkrijk)

Abstract

In een geprivatiseerd winkelcentrum dat tevens de functie van een nieuw stadcentrum vervult, mogen dorpsbewoners geen demonstratie houden tegen lokale bouwplannen. Geen schending door de Staat van een positieve verplichting onder artikel 10 demonstratievrijheid te garanderen omdat er voldoende andere mogelijkheden bestonden om het publiek te bereiken.

Grondrechten, Vrijheid van meningsuiting

Bibtex

Case note{nokey, title = {Annotatie bij EHRM 6 mei 2003 (Appleby / Verenigk Koninkrijk)}, author = {Dommering, E.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_NJ_2010_207.pdf}, year = {0519}, date = {2010-05-19}, journal = {NJ}, number = {17}, abstract = {In een geprivatiseerd winkelcentrum dat tevens de functie van een nieuw stadcentrum vervult, mogen dorpsbewoners geen demonstratie houden tegen lokale bouwplannen. Geen schending door de Staat van een positieve verplichting onder artikel 10 demonstratievrijheid te garanderen omdat er voldoende andere mogelijkheden bestonden om het publiek te bereiken.}, keywords = {Grondrechten, Vrijheid van meningsuiting}, }