Annotatie bij EHRM 6 februari 2001 (Tammer)

Abstract

Veroordeling van een Estlandse journalist wegens het gebruik van negatieve waarde-oordelen ten opzichte van de echtgenote van een politicus die te vergaan, omdat de betrokken echtgenote geen publieke figuur vormde, en ook niet voorwerp was van een openbaar debat. Geen strijd met artikel 10 EVRM.

Grondrechten, Vrijheid van meningsuiting

Bibtex

Case note{nokey, title = {Annotatie bij EHRM 6 februari 2001 (Tammer)}, author = {Dommering, E.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_NJ_2002_158.pdf}, year = {0518}, date = {2002-05-18}, journal = {NJ}, abstract = {Veroordeling van een Estlandse journalist wegens het gebruik van negatieve waarde-oordelen ten opzichte van de echtgenote van een politicus die te vergaan, omdat de betrokken echtgenote geen publieke figuur vormde, en ook niet voorwerp was van een openbaar debat. Geen strijd met artikel 10 EVRM.}, keywords = {Grondrechten, Vrijheid van meningsuiting}, }