Annotatie bij EHRM 5 oktober 2010 (zaak Köpke)

Abstract

Positieve verplichting van de overheid in het kader van artikel 8 EVRM.

Grondrechten, Vrijheid van meningsuiting

Bibtex

Case note{nokey, title = {Annotatie bij EHRM 5 oktober 2010 (zaak Köpke)}, author = {Dommering, E.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_NJ_2011_51.pdf}, year = {0117}, date = {2012-01-17}, journal = {NJ}, number = {51}, abstract = {Positieve verplichting van de overheid in het kader van artikel 8 EVRM.}, keywords = {Grondrechten, Vrijheid van meningsuiting}, }