Annotatie bij EHRM 4 december 2018 (Magyar Jeti Zrt / Hongarije)

Abstract

Wanneer is de pers aansprakelijk voor de inhoud van de informatie op een site waarnaar in de berichtgeving een hyperlink is geplaatst.

Annotaties, Art. 10 EVRM, frontpage

Bibtex

Article{Dommering2019d, title = {Annotatie bij EHRM 4 december 2018 (Magyar Jeti Zrt / Hongarije)}, author = {Dommering, E.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_NJ_2019_293.pdf}, year = {0822}, date = {2019-08-22}, journal = {Nederlandse Jurisprudentie}, number = {33/34}, abstract = {Wanneer is de pers aansprakelijk voor de inhoud van de informatie op een site waarnaar in de berichtgeving een hyperlink is geplaatst.}, keywords = {Annotaties, Art. 10 EVRM, frontpage}, }